top of page

De goed voorbereide geest, maakprocessen voor de opera van morgen

2011. Publicatie.

Regisseurs Paul Koek, Anthony Heidweiller en Judith Vindevogel, componisten Merlijn Twaalfhoven, Paul Oomen, Thomas Myrmel, zangers Charlotte Margiono en Caroline Cartens, schrijver Ruben van Gogh, educatiespecialisten
Debora Patty en Chris Seidler, en onderzoekers Geert van Boxtel, Eugène van Erven en Ivana Cerovecki reflecteren op hun ervaringen met eigentijdse werkprocessen in opera en muziektheater.

Het werk van Yo! Opera was voor Anna Maria Versloot het uitgangspunt bij het schrijven en samenstellen van dit boek. De lezer krijgt zicht op de opera en het muziektheater anno nu door middel van interviews, dubbelinterviews, briefwisselingen, essays en onderzoek. Met behulp van termen als ‘traditie’, ‘dialoog’, ‘community’ en ‘hiërarchie’ wordt geprobeerd het beeld van de opera van morgen vorm te geven, dat heel bruikbaar is voor makers op het gebied van opera en muziektheater, voor kunstvakopleidingen en voor het beroepsveld in de breedste zin van het woord.

De goed voorbereide geest, maakprocessen voor de opera van morgen: Project
bottom of page